c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
Image Alt

Algemene Voorwaarden

All Fit Bootcamp is gevestigd te Hoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 73515884.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een deelnemer die deelneemt aan een sportactiviteit aangeboden en/of verzorgt door All Fit Bootcamp en anderzijds All Fit Bootcamp.
Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
Door het aangaan van een overeenkomst met All Fit Bootcamp gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
De onderhavige algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van All Fit Bootcamp: www.allfitbootcamp.nl.
All Fit Bootcamp is gerechtigd om zonder verdere aankondiging haar algemene voorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen.
Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en zich daar aan te houden.
Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap voor de All Fit Bootcamp groepslessen kan op elk gewenst moment worden aangegaan door de aanschaf van een 10-rittenkaart of het afsluiten van een abonnement.Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.Een 10-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van vier maanden.De aanschaf van een 10-rittenkaart van All Fit Bootcamp geschiedt op basis van vooruitbetaling. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de 10-rittenkaart.De 10-rittenkaart dient ten alle tijden digitaal getoond te kunnen worden voor de training van start gaat.Een abonnement heeft een contract van één maand en dient maandelijks betaald te worden. Na afloop wordt het abonnement automatisch verlengd met de daarbij behorende actuele tarieven.Een abonnement is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het abonnement, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen de deelnemer en All Fit Bootcamp is aangegaan.In geval van een zware blessure, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kan de geldigheidsduur van een lidmaatschap in overleg worden opgeschort.Het lidmaatschap voor Personal Fit Bootcamp, Duo Fit Bootcamp en Business Fit Bootcamp wordt aangegaan door het sluiten van een op maat gemaakte overeenkomst.All Fit Bootcamp behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.All Fit Bootcamp behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder restitutie van enige betaling.

Wijzigen of opschorten van een training

 All Fit Bootcamp is gerechtigd het trainingsrooster en de trainingslocaties tussentijds te wijzigen zonder opgaaf van reden.
All fit Bootcamp behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg zal naar een alternatief worden gezocht.
In geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. All Fit Bootcamp is niet financieel aansprakelijk voor het vervallen van een training door genoemde omstandigheden.

 Aansprakelijkheid

 De trainingen die worden gegeven door All Fit Bootcamp zijn intensief en specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen die sportactiviteiten kunnen verrichten. Deelname aan een training is geheel op eigen risico. All Fit Bootcamp is niet aansprakelijk voor blessures of andere (directe of indirecte) schade die deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
All Fit Bootcamp is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen, ontstaan tijdens of in verband met de door All Fit Bootcamp georganiseerde activiteiten.
All Fit Bootcamp is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade (materieel, lichamelijk of geestelijk) geleden ten gevolge van de deelname aan de sportactiviteit georganiseerd door All Fit Bootcamp.

Privacy

De deelnemer stemt ermee in dat gegevens door All Fit Bootcamp worden bewaard.
All Fit Bootcamp respecteert de privacy van haar deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
All Fit Bootcamp verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden, noch verkocht zullen worden.

Foto en video gebruik

De trainers van All Fit Bootcamp zullen tijdens de trainingen foto’s en video’s maken. Deze foto’s en video’s worden gedeeld in de All Fit Bootcamp whats app groepen. De deelnemers van deze whats app groepen mogen deze foto’s en video’s alleen gebruiken voor privédoeleinden en niet plaatsen op sociale media.
All Fit Bootcamp maakt gebruik van gemaakte foto’s en video’s ten behoeve van promotie- en reclamedoeleinden. Wanneer u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, geeft u All Fit Bootcamp toestemming deze foto’s en video’s, waar u mogelijk op staat afgebeeld, te publiceren. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via [email protected].

Overige bepalingen

Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig is, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Partijen zullen met betrekking tot de nietige bepaling een vervangende regeling treffen, welke een zodanige strekking heeft dat de inhoud van de onderliggende overeenkomst, voor zover mogelijk, in stand blijft.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij All Fit Bootcamp partij is, is de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar de bevoegde instantie om van het geschil kennis te nemen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederland recht van toepassing.